burn-out


Burn-out is een groeiend probleem en zie ik bijna dagelijks in mijn praktijk. Minister Asscher opende de Week van de Werkstress  met de oproep aan werkgevers om meer oog te hebben voor hun mensen. Te hoge eisen, emotioneel zwaar werk , zoals grote emotionele betrokkenheid van leraren en pesten op de werkvloer, worden aangewezen als oorzaken voor te veel werkstress en een groeiend aantal burn-out.

Arbeidsinspectie moet volgend jaar bedrijven gaan controleren of ze beleid voeren om hun mensen gezond te houden.


 

steeds meer jongeren burn-out

Steeds meer mensen in onze samenleving raakt overspannen of heeft last van burn-out klachten. Exacte cijfers zijn moeilijk te geven, want er bestaat geen diagnosecode of behandelcode voor burn-out, maar men spreekt al van 14 % van de Nederlanders en meer dan een miljoen mensen die last heeft van burn-out klachten. Uit TNO onderzoek blijkt dat voor het eerst in de geschiedenis juist jonge mensen tussen 25 tot 35 jaar hiermee al geconfronteerd worden: 240.000!

burn-out bouwt langzaam op

Vergis je niet: burn-out is éen van de meest ingrijpende lichamelijke, psychische maar vooral ook emotionele ontregelingen waarin iemand terecht kan komen. Werkstress en andere stressoren hebben een groot effect op je systeem, zowel op het mentale, fysieke als emotionele vlak. Als je systeem in balans is werken die drie velden harmonisch samen, en kun je heel wat aan. Maar als je uit balans raakt, om wat voor reden dan ook, en de situatie je vermogen om stress te verwerken overtreft, kan een dagelijkse kleine ‘overload’ in een aantal jaren zo oplopen dat uiteindelijk, als je daar geen actie op onderneemt, je totaal uitgeput raakt.

klachten bij burn-out

Deze uitputting leidt tot functiebeperking en steeds meer uitval, met klachten op alle fronten: zweten, hyperventilatie, hoofdpijn, nekpijn, rugpijn, geïrriteerdheid, angst, depressieve gevoelens, en tenslotte aandachts- en concentratie problemen, korte termijn geheugenproblemen en een vernauwd bewustzijn. Mijn cliënten met burn-out zitten bij mij aan tafel in een totaal ontredderde staat van bewustzijn, vaak na een lange periode van isolement en lijden. Iedere keer voel ik weer hoe belangrijk het is om de signalen van dit proces in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen.

kosten bij burn-out te hoog

Het is goed dat burn-out op hoog niveau serieus wordt genomen, met een initiatief zoals de Week van de Werkstress. Maar de aanpak van burn-out schiet op alle fronten tekort. Dat begint al bij de diagnose. De helft van de bedrijfsartsen voelt druk van de werkgever om de diagnose burn-out niet te stellen (http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/werkgevers-zetten-bedrijfsartsen-onder-druk-om-burnout). De kosten zijn te hoog! Burn-out wordt al snel geassocieerd met jaren thuiszitten.

beter perspectief: preventie

De kosten voor het begeleiden van een werknemer die burn-out dreigt te raken zijn gemiddeld slechts 5% van de kosten van uitval door burn-out. Het heeft veel meer zin om preventief te werken, niet alleen uit financieel oogpunt voor de werkgever, maar vooral omdat burn-out een moeilijke, pijnlijke, beangstigende ervaring is, die met de juiste begeleiding voorkomen kan worden. En meer dan dat; preventie van burn-out leidt tot een veel hogere kwaliteit van leven en werken!

preventie van stress en burn-out bij s p a r k

s p a r k biedt kennis, inzicht, educatie en praktische tools om preventief en proactief om te gaan met stress, werkdruk, relationele spanningen op het werk, teamverhoudingen en alle aspecten van de werk/leef balans, of beter gezegd een gezonde lifestyle. Voor meer info zie stress en burn-out en lifestyle reset.

Share
This