imgp9301

Als we over burn-out spreken, zit een miljoen Nederlanders in de gevarenzone. Het stress gerelateerde ziekteverzuim was in 2014 al 8x hoger dan in 2009: ruim 14 % van de werknemers in NL had in 2014 burn-out klachten; dat is 1 op de 7 werknemers. Met het onderwijs als koploper: 1 op de 5! Mensen met een burn-out blijven steeds langer thuis. In 2011 was dit gemiddeld 189 dagen, in 2017 is dit opgelopen naar 242 dagen.

Burn-out als ernstig signaal

Het lijkt alsof we er niet echt aan willen: de ernst en omvang van de gevolgen van een burn-out worden ook na 20 jaar exponentieel oplopende verzuim cijfers, nog steeds onderschat. Werkstress gerelateerd verzuim kost werkgevers 2,4 miljard euro per jaar, en dat betreft alleen nog maar de loonkosten. De 60.000 euro geschatte kosten per werknemer blijkt een ondergrens.2 En dan hebben we het nog niet over de grote psychische gevolgen voor deze werknemers zelf (en niet te vergeten hun directe omgeving).

Wat is burn-out

De stress kan in een aantal jaren zo hoog oplopen, dat het lichaam opgebrand raakt. Burn-out is een ingrijpende fysieke, psychische én emotionele ontregeling waarin vooral werknemers terecht kunnen komen. Er zijn verschillende stadia van burn-out, met allerlei klachten die misschien niet direct als zodanig herkend worden. Denk aan transpireren, hyperventilatie, hoofd -of rugpijnen, slaapproblemen, algeheel gevoel van falen, geïrriteerdheid, minderwaardigheidsgevoelens, angst – en depressieve gevoelens en problemen met concentratie en korte termijngeheugen.

Investeren in herstel bij burn-out (klachten)

Hoe kunnen we het tij keren? Er ligt hier een taak voor ons allemaal om burn-out bespreekbaar te maken en het taboe om hierover te praten, te doorbreken. 3 Miljoen werknemers geven aan behoefte te hebben aan maatregelen tegen werkstress. Ondertussen neemt het aantal mensen met burn-out nog steeds toe. Het is allang bewezen dat herstel na een totale burn-out evenredig langer duurt dan in een voorstadium hiervan. Hoe eerder we ingrijpen en de signalen van burn-out serieus nemen, hoe beter. Investeren in – een zo vroeg mogelijk stadium van – burn-out , betaalt zichzelf terug.

Bron cijfers:

1. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2014 (TNO/CBS) en Werkgevers Enquête Arbeid 2014. Meer info www.monitorarbeid.nl

2. ArboNed 2016

Share
This