het delen van kennis en ervaringen is een uitstekende manier om van elkaar te kunnen leren

Geluk & van der Valk

Ruud en Els Geluk-van der Valk richten zich op intra – interpersoonlijke communicatie. Zij ondersteunen, begeleiden en coachen individuen en groepen in hun leer- en ontwikkelingsprocessen. Om te kúnnen leren is het van essentieel belang dat mensen open staan en kunnen ‘horen’ en ‘zien’.

kwaliteit van leven

Ruud en Els werken kleinschalig en stellen de kwaliteit van leven op de eerste plaats, zowel voor henzelf als voor hun cliënten. Werk is voor hen een natuurlijk bestanddeel van het leven en één van de manieren waarop zij hun visie op ‘leven’ tot uitdrukking brengen.

Intervisiegroep voor professionals

Ruud en Els maken onderdeel uit van een intervisiegroep waar Marcus en Pieter ook deel vanuit maken. Het delen van kennis en ervaringen is een uitstekende manier om te leren van elkaar: van de goede dingen èn van de fouten die worden gemaakt. Door de beoordeling goed/fout te laten vervallen ontstaat een sfeer van vertrouwen en veiligheid waarin het leergehalte van elkaar zeer hoog kan zijn.

Intervisie biedt inspiratie, nieuwe ideeën, steun, en verdieping van de eigen werkwijze. En dat heeft uiteindelijke een betere kwaliteit van het werk tot resultaat.

stress en burn-out klachten

Els Geluk van der Valk

Els is bedrijfsmaatschappelijk werker, adviseur, coach en trainer. Zij ziet kans om de verbinding aan te brengen tussen theorie en praktijk. Zij is breed inzetbaar en neemt anderen mee in haar toewijding en bevlogenheid. Els is een speelse en ook dynamische werker waar je niet omheen kunt.

Ruud Geluk

Ruud is psycholoog, coach, trainer en mediator. Hij is een vertrouwenspersoon bij uitstek en een expert op het gebied van intermenselijke relaties. Integer en met een subtiel invoelend vermogen is hij in staat om uitersten te verbinden en creeërt harmonie.