er ligt een uitdaging voor ons allemaal om burn-out eerder bespreekbaar te maken

Een miljoen Nederlanders burn-out?

Waarom lezingen over burnout? Het lijkt of we er niet echt aan willen: de ernst en omvang van burnout worden na twintig jaar oplopende verzuimcijfers, nog steeds onderschat. Burnout is op weg welvaartsziekte nummer één te worden: een miljoen Nederlanders zit in de gevarenzone. Waren het vroeger de vijftigers die opgebrand raakten, nu worstelt al 25 procent van de studenten met burn-out klachten. Volgens verschillende wetenschappelijke bronnen is twee derde van de doktersbezoeken tegenwoordig stress gerelateerd. Dit heeft zowel grote financiële als psychosociale gevolgen voor mens én maatschappij.

verantwoording en ambities

Hoe kunnen we het tij keren? Er ligt een uitdaging om burnout eerder bespreekbaar te maken en een maatschappelijke ontwikkeling waarin stress een geaccepteerd kenmerk lijkt te worden, tegen te gaan. Ook bedrijven dragen hierin hun eigen verantwoording en mogen in hun ambities de mens niet vergeten. Het is allang bewezen dat herstel na een totale burnout evenredig langer duurt dan in een voorstadium daarvan. Investeren in een zo vroeg mogelijk stadium van burnout, betaalt zichzelf dus op alle fronten terug.

lezing met voorlichting over burn-out

Wij geven lezingen over burnout voor instellingen en bedrijven, en spreken vanuit meer dan 30 jaar ervaring in het begeleiden van zowel individuele als groepsprocessen. De volgende vragen komen aan bod

  • wanneer spreken we van een burn-out
  • hoe kan een burn-out ontstaan
  • hoe kunnen we in een zo vroeg mogelijk stadium ingrijpen
  • wat is er nodig voor herstel

Marcus van den Roovaart en Pieter de Koning

Marcus van den Roovaart is gespecialiseerd in stress & burn-out klachten en voert als registerpsycholoog A&O NIP sinds 10 jaar zijn psychologische praktijk s p a r k te Harderwijk. Daarnaast heeft hij ruim 30 jaar ervaring in het geven van onder andere trainingen in communicatie en gedragsverandering. Pieter de Koning is als therapeut gespecialiseerd in Brainspotting en Psychodrama. Hij heeft sinds 2011 zijn eigen praktijk in Utrecht. Eerder werkte hij twintig jaar met volwassenen en jeugd in de (forensische) psychiatrie en enkele jaren als psycholoog in de re-integratie branche.

lezingen aanvragen

Voor meer info over lezingen en voorlichting over burn-out binnen instellingen en bedrijven, kun je vrijblijvend contact met ons opnemen. Marcus van den Roovaart staat je graag te woord: mob 0643277955.

feedback uit de zaal

‘Ik vond het een eyeopener dat jullie burn-out geen ziekte noemen, maar een proces van transformatie!’

meer clientverhalen

Voor meer clientverhalen kijk ook op onze andere website clientenverhalen

stress en burn-out klachten