kennis, inzicht en de juiste tools voor wie bezield wil werken

wanneer resetmanagement

Het huidige leven en bedrijfsklimaat stellen hoge eisen aan zowel werkgever als werknemer. Wij moeten flexibel in kunnen spelen op complexe en snel veranderende situaties én standvastig kunnen zijn in stress en crisis situaties.

Expertise van  s p a r k  is raadzaam voor een betere communicatie, efficiëntie en prestatie binnen teams; als een situatie niet meer onder controle is; de oorzaken van problemen niet meer zichtbaar zijn, of als maatregelen buiten de eigen competenties vallen.

resetmanagement: een nieuw perspectief

Met resetmanagement houdt s p a r k een nieuw referentiekader aan tegen de huidige situatie, gebaseerd op inzicht in de blokkerende werking van ons denken. s p a r k maakt een scherpe analyse en stelt een traject samen hoe ontwikkeling en vooruitgang van individu of team te bevorderen.

Jaap van den Berg - Vice President HR Learning & Leadership - Liberty Global Europe BV

Marcus is a trainer and coach with great authenticity, who thinks out of the box and is extremely skilled at recognizing his clients’ challenges. He sets exciting and manageable goals that are tailor-made for the level of development of the client. Marcus comes up with the seamless next step that is needed for the client’s individual career, which also pays off for the development of the team and the company.”