Het aantal burn-outs zeer sterk gestegen; voorpagina nieuws in de Volkskrant twee weken geleden (link) Nationaal Salaris Onderzoek van de Universiteit Nijenrode i.s.m. het tijdschrift Intermediair, komt met nieuwe cijfers: 15% van de Nederlandse vrouwen heeft een burn-out. Twee jaar geleden was dag nog 9,4 procent. Bij mannen is dit gestegen van 6 naar 9 procent! Het opmerkelijke is dat in 92% van de gevallen dit ook is vastgesteld door een bedrijfs-, of huisarts. Eerder onderzoek van bijvoorbeeld TNO en CBS rapporteerden alleen wat werknemers zelf aangaven.

Oorzaken van stress?

Over de oorzaak van burn-out lopen de meningen nogal uiteen. Is het de aantrekkende arbeidsmarkt die meer stress met zich meebrengt? Want de groei van de economie loopt synchroom met een stijging van het aantal burn-outs. Is het de generatie twintigers en dertigers, die nu het meeste risico lopen om burn-out te krijgen, omdat ze vroeger te veel gepamperd zijn en niet opgewassen tegen de harde realiteit? Of zijn het de mensen zonder vast dienstverband die eerder met burn-out klachten worstelen, omdat ze nergens op kunnen terugvallen? En scoren vrouwen hoger dan mannen omdat zij meer tijd besteden aan huishouden, opvoeding en mantelzorg? Mogelijke verbanden zijn evenwel nog lastig te bewijzen.

Jarenlang gejaagd leven

Wat de maatschappelijke verbanden ook mogen zijn, feit is dat onze huidige maatschappij met heel andere gevaren te maken heeft dan in de vorige eeuwen. De sabeltandtijgers van TOEN – als direct levensbedreigende situatie – zijn de voortdurende druk en stroom aan informatie van NU. Onze hersenen reageren hetzelfde: een continue aanmaak van stresshormonen om de druk van buitenaf de baas te zijn en te kunnen blijven presteren. Mensen met een ernstige burn-out leven geen maanden, maar vaak jarenlang in een fight-flight-freeze modus.

Inzicht en stress verminderende tools

Duidelijk is dat wij leven in een stressvolle maatschappij die iets nieuw van ons vraagt. Wij zullen hier ZELF iets tegenover moeten zetten, namelijk inzicht & tools hoe hier adequaat mee om te kunnen gaan. Anders raken we overvoert en wordt de draaglast te groot. Tijd voor een Lifestyle Reset? s p a r k geeft inzicht in de samenwerking tussen mentale, emotionele en fysieke processen en biedt de tools om deze met elkaar in balans te brengen. Want juist de samenwerking is van cruciaal belang om kwaliteit van leven te kunnen blijven waarborgen.

 

Share
This