uitval door ziekte of stagnatie in de persoonlijke ontwikkeling, vraagt een wezenlijk andere benadering

uitvalvraagstukken

Bij verzuim en uitvalvraagstukken van psychische en emotionele aard is een scherpe diagnose van de problematiek van de cliënt essentieel. Dat kan confronterend zijn maar biedt altijd nieuw perspectief.
 s p a r k  gaat uit van de totaliteit en het zelfherstellend vermogen van ieder mens. s p a r k kenmerkt zich door oorzakelijk en niet alleen symptomatisch te kijken, en benoemt zowel mogelijkheden als onmogelijkheden.

coaching of behandeltraject

s p a r k  is bij verzuim en uitvalvraagstukken gekwalificeerd in het gebruik van meerdere diagnostische instrumenten en het doen van neuropsychologisch onderzoek en stelt een persoonlijk coaching of behandeltraject samen voor structurele oplossingen die passen in een duurzaam beleid.

David van der Laan – Projectleider Technisch Beheer bij Unica.

“Ik had al langere tijd last van spanningen. Dit vertaalde zich naar heftige fysieke pijnen in mijn lichaam, terwijl ik emotioneel niets meer voelde. Ik heb mij ziek moeten melden op mijn werk en zo kwam ik bij Marcus van den Roovaart terecht.

Marcus is zeer kundig en weet hoe verstand, lichaam, hart en ziel in elkaar verweven zijn. Marcus heeft mij geleerd de controle over mijn leven weer terug te krijgen en mij geleerd hoe ik beter met stress kan omgaan, zowel mentaal, fysiek als emotioneel.”